วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

FSDSS-178 พวกเราจะไม่ยอมหยุด จนกว่าเธอจะถึงจุดที่มันสุดและไม่ตอแยเรา

FSDSS-178 พวกเราจะไม่ยอมหยุด จนกว่าเธอจะถึงจุดที่มันสุดและไม่ตอแยเรา – Shirasaka Yui